ÁSZF ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

                                                            www.tortakreacio.hu

hatályos: 2019.04.12.

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

A jelen ÁSZF tartalmazza a tortakreacio.hu (továbbiakban Webshop) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

A  Honlap címe:

https://tortakreacio.hu

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Szolgáltató neve: Kelemen Pál E.V.
Székhely címe:HU- 2360. Gyál, Jókai Mór utca 40
Nyilvántartási szám: 4076736
Statisztikai számjel: 61300457107123113
Adószám: 61300457-1-33
Bankszámlaszám : Gránit Bank

Ügyfélszolgálat:

Kapcsolattartó:Kelemen Tóth Anita

Cím: 2360. Gyál, Kolozsvári utca 4
Telefon: +36705465676
E-mail: rendeles@tortakreacio.hu , válaszadási idő e-mailben történő megkeresésekre 2     munkanap

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: http://www.tortakreacio.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő édesipari termékek és kiegészítők.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy. A honlap üzemeltetőjétől kapott árajánlat elfogadója, az édesipari termék vevője. Megrendelő az ajánlat írásban visszaigazolt elfogadásával nyilatkozik, hogy az ÁSZF-ben feltűntetett feltételeket elfogadja.

  

 Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 

 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

Az általános szerződési feltételek elfogadása1. A regisztráció illetve vásárlás során a felhasználó, ha a Webshop szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webshop felhasználója között.2. 
Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webshopszolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

 A megrendelés lépései:                                                                              A vásárló leadhatja rendelését regisztráció után vagy regisztráció nélkül is. 

Regisztráció nélkül a rendelés véglegesítése előtt kell a számlázási és a szállítási adatokat megadni, valamint a szállítási módot és fizetési módot kiválasztani. Valamint elfogadni az ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozatot, és megerősíteni a megrendelést.1. A regisztráció menete:

A Főoldalon található Belépés – Regisztrálás menüpont alatt, majd a Regisztrálás
ikonra kattintva, az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

Itt a Megrendelő személyes adatait: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, postázási és számlázási címet  kell megadnia. Ezeket a személyes adatokat kizárólag a megrendelések pontos teljesítése és  a kapcsolatfelvétel érdekében kéri és tárolja a Szolgáltató. A Weboldalon történő regisztrációjával a Megrendelő kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Tortakreacio a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott  adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 A Tortakreacio-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Tortakreacio minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Belépés – Regisztrálás menüpont alatt az Adatok hozzáadása/szerkesztése  linkre kattintva van mód, melyet a rendelés elküldése előtt kell végrehajtani. Szolgáltatót a regisztrált adatok Megrendelő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Tortakreacio internetes áruház lehetővé teszi vásárlói számára a kapcsolattartás megszüntetését, az adatainak törlését az áruház nyilvántartásából. Ehhez kérjük, küldjön egy e-mailt az ……….. @tortakreacio.hu címre, amely tartalmazza a regisztrációkor megadott e-mail címet és nevet.

Ha Ön tévedésből vagy téves tartalommal küldi el megrendelését a Tortakreacio részére,  akkor kérem  jelezze ezt a +36705465676- os telefonszámon vagy a …….@tortakreacio.hu email címre küldött üzenetben.


2. A kosár használata:

A kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintva megjelenő, a 
termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosár” gomb használatával teheti Kosarába. 
A Kosár tartalmát megtekinteni a Weboldalon található kosár ikonra 
kattintva, illetve a Kosár tartalma törölhető az egyes termékek melletti „töröl” gombra kattintva.

 Ha a Megrendelő a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Megrendel” feliratra kattintva ellenőrizheti újra a termékeket, azok mennyiségét, valamint a csomagküldéshez szükséges adatokat. 

  Itt van lehetőség még kiválasztani a szállítási módot:Személyes átvétel, házhozszállítás.
A Megjegyzés szövegrészbe bármilyen megjegyzését beleírható, mely vonatkozzon a megrendelt termékre, vagy szállításra. . 

A Tortakreacio webshop csak háztartási mennyiséget szolgál ki. Viszonteladók rendelés előtt vegyék fel a kapcsolatot a webshoppal. 


3. A megrendelés visszaigazolása
A Megrendelő által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Megrendelő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 72 órán belül. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés teljesítéséről –  egy megerősítő üzenetet kap a webshoptól.

 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének  rendelkezéseit.

Előleg:
A megrendelés mennyiségétől függően szükséges lehet előleg megfizetése, melynek minimális mértéke a végösszeg 25 %-a, maximuma a teljes rendelési érték. Amennyiben Tortaműhelyünk él az előleg kérésének lehetőségével erről Megrendelőt minden esetben a küldött árajánlatban tájékoztatja.

Az előleg megfizetése személyesen készpénzben, vagy banki átutalással történhet, ennek egyeztetése személyes megállapodás tárgyát képezi.

Kaució:
Az ajánlatkérőnek lehetősége van, tortaállványok, tortatálcák igénybevételére, melyet Tortaműhelyünk meghatározott mennyiségben tud megrendelő rendelkezésére bocsátani. Ennek díja igény esetén az árajánlatban megküldésre kerül. Ellenértékét a torta átvételekor számítjuk fel, és a tálca visszajuttatásakor visszafizetésre kerül Megrendelő részére. Amennyiben Tortaműhelyünk úgy ítéli meg, hogy a tálca a használat alatt megrongálódott, vagy nem kerül visszajuttatásra, Megrendelő előzetes beleegyezése alapján az ellenértéket visszaadni nem köteles.

Az adásvételi szerződés létrejötte:1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webshop oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.) 
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webshop elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webshopba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 

A 45/2014. Kormány rendelet alapján a  a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Mely azt jelenti,  hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Árak

A Webshopban közzétett árak ÁFÁ-val nem növelt bruttó árak ( alanyi adómentesség révén) , melyek csak a termék árát tartalmazzák, annak szállítási költségeit nem. Az árak forintban értendőek.

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki.

 A papír alapú számla a megrendelés teljesítésével egy időben, átvételkor kerül átadásra a Felhasználó részére.                                                                                                                      Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor azt jelezze a megrendelésnél, vagy telefonos egyeztetésnél, hogy a számla megfelelően legyen kiállítva.   

Rendelés módosítása, lemondása

Rendelés módosítása
A rendelés e-mailen levélben vagy telefonon módosítható legkésőbb 72 órával az átvétel időpontját megelőzően. Kivételt képeznek az egyedileg készített figurákkal díszített torták, melyek elkészítése akár több napot is igénybe vehet. Az ilyen típusú figurák esetében történő módosítást az átvétel előtt 5 nappal szükséges jelezni. Amíg a visszaigazolás nem érkezik a kért módosítás elfogadásáról addig az nem tekinthető véglegesnek.

Rendelés lemondása
A megrendelés lemondására e-mail levélben valamint telefonon van lehetőség, legkésőbb 72 órával az átvétel időpontja előtt. Ebben az esetben a rendelést töröljük a rendszerünkből és a fizetett előleg, valamint ha már rendezve lett a torta teljes ellenértéke, az visszajuttatásra kerül megrendelő részére. Amennyiben Megrendelő vásárlási szándékától kevesebb mint 72 órán belül kíván lemondani, tekintettel arra, hogy az általunk készített cukrászati termékek a romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelt 29§ d.) bekezdése alapján fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát.

Eljárás hibás ár esetén

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Előfordulhat, hogy  technikai hiba miatt, gépelési hiba miatt, stb – hibás ár szerepel a honlapon. Ilyen hibás ár esetén a megrendelést  nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron ad le rendelést, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi megrendelés esetén az Eladó  felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles megrendelését megerősíteni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

Lehetséges fizetési módok1. Utánvéttel: a készpénzzel a kézbesítéskor2. Banki átutalás (előre utalás) Gránit Bank3. Kedvezményezett neve:  Kelemen Pál

Termékeink szavatossági ideje

A  Kelemen Pál E.V. által készített édesipari termékek a HACCP előírásoknak megfelelő cukrászműhelyben készülnek.
Minőségükért a Kelemen Pál E.V. abban az esetben vállal felelősséget, ha a torták az alábbi tárolási hőmérsékleteken vannak tartva: 
     +0 és +5 celsius fok közötti hűtőben való tárolás esetén a rendelés teljesítésének időpontjától számított 48 óráig, 
    +14 fokos helyiségben való tárolás esetén a rendelés teljesítésének idő pontjától számított 24 óráig, túros töltelékkel készült termékeknél 4 óráig.
A tortákat száraz hűtőben szükséges tárolni.
Az ettől eltérő tárolási hőmérséklet esetében, a szavatosságáért felelősséget nem tudunk vállalni.
 
Termékeinkre a Polgári Törvénykönyvben előírtak szerinti szavatossággal tartozunk. Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a vásárló, ha a szolgáltatott áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban meghatározott tulajdonságoknak. A megrendelt áru átvételét / kiszállítását követően az áru romlandó jellege miatt a Vevő nem jogosult a szerződéstől való elállásra, fizetési kötelezettsége fennáll.

Felelöség

A honlapunkon található adatok és információk a legnagyobb jó szándékkal és jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A vásárló a honlapot kizárólag a saját felelősségére használja, így elfogadja, hogy az üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Az üzemeltető kizár minden felelősséget az oldal használói által tanúsított magatartásért.

A vásárló elfogadja, hogy az oldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve kell neki is eljárnia, mint felhasználó. Amennyiben az oldal használatával összefüggő bármely tevékenység az adott állam joga szerint nem megengedett, annak használatért kizárólag a vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben bárki az oldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az üzemeltető felé. Amennyiben az üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Megrendelő a torta / édesipari termék átvételével igazolja, hogy az adott terméket megfelelő külalakban, a megrendelt forma és design szerinti minőségben és méretben átvette, valamint tudomásul veszi, hogy a torta ízével kapcsolatban a torta átvételétől számított 12 órán belül, mint Megrendelő, személyesen a tortaműhelyben, nyitvatartási időben, (Vevőszolgálat) tud kifogással élni abban az esetben, ha a megvágott torta minimum 75 %-át, egyeztetés céljára magával hozza és bemutatja. Egyeztetés esetén minden esetben ellenőrizzük, az e-mailes megrendelést, illetve a HACCP alapján előírt, 7 napig tárolt ételmintát. Minden esetben a vásárláskor kapott számlát hozza magával. Ha tényleges az eltérés, illetve visszahozza a tortát, abban az esetben a vételár 100 %-át megtérítjük. 
 
Hibás teljesítés esetében helytállási kötelezettsége az üzemeltetőnek Megrendelővel szemben csak akkor van, ha nem a kiválasztott ízben került elkészítve a termék, pl. ha csokoládé krém helyett vaníliát kapott. 
 
Ha csoki krémet kapott, de nem felel meg az ízlésének (pl, trüffel túl tömény, csokoládés), az nem tartozik bele a felelősségvállalásunkba, mivel mindenki egyéni ízléssel rendelkezik.

A szolgáltató a benyújtott panaszra harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Történhet a panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Valamint a panasztétel történhet Bírósági eljárás keretében. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületet is felkereshet a vásárló a panaszával. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetőségét itt találja:

 A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu.

A vállalkozás székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetősége:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Békéltető Testület
(1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.Pest Megyei Békéltető Testület) 

Elérhetőségek
Telefon/Fax:(+36-1) 269-0703
 (+36-1) 784-3076
 (+36-1) 784-3149
E-mail címpmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím:Pest Megyei Békéltető Testület1364 Budapest, Pf.: 81

 Záró rendelkezés:

A szolgáltató az Általános szerződési feltételeket módosíthatja a mindenkori törvények betartásával. Ilyen módosítás lehet a termékek árának, szállítási költségek módosítása, vagy a weboldal felhasználásának feltételinek módosítása.

 A www.tortakreacio.hu weboldalon található összes tartalom, kép, szöveg a szolgáltató tulajdona, melynek részben vagy egészben történő felhasználása írásbeli engedélyhez kötött.

Az online vásárlás során csak a Weboldalon felsorolt termékek (torták, desszertek) megvásárlására van lehetőség.  

Egyedi torták, desszertek, tortadekoráció, kiegészítők, házhoz szállítás stb. telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés után rendelhetők.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

A megrendelések feldolgozása  keddtől péntekig 9:00-17:00, szombat 9:00-15:00 óra között. Minden napon, a nap 24 órájában lehetőség van a megrendelés online felületen vagy e-mailben történő leadására. Amennyiben a megrendelés munkaidőn túl érkezik be, az azt követő nyitvatartási napon kerül feldolgozásra.
Az online megrendelés beérkezését munkaidőtől függetlenül 1 órán belül (automatikus) e-mailben visszaigazoljuk. A megkötött szerződések írásban kötöttnek minősülnek, iktatásra nem kerülnek. A megrendelések elektronikusan tárolása kerülnek, azok a későbbiekben visszakereshetőek.
Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben (egyeztetést igénylő esetekben telefonon is) visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított második nyitvatartási nap. A Webshop mindent elkövet a fenti teljesítési határidő pontos megtartására. Az esetleges késedelemért a Webshop azonban nem tud felelősséget vállalni, mivel a szállítási határidőt rajta kívül álló körülmények is befolyásolhatják.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések részben vagy teljes egészben történő visszautasítására. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén az visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

A RENDELÉS MENETE


Webshopunkon felhasználói regisztráció nélkül is böngészhetnek, azaz ismerkedhetnek termékeinkkel és árainkkal. Vásárláskor a felhasználónak mindenesetben meg kell adnia a rendelés azonosításához, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz szükséges adatait (név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím).

Termékek kiválasztása
A Webshopunk főoldala a Tortakreácio honlapjának (www.tortakreacio.hu) „Kinálatunk” menüpontjából érhető el. A főoldalon láthatók az egyes termékkategóriák, amelyek bizonyos esetekben további alkategóriákat tartalmaznak, ezek segítik a kívánt termék gyorsabb megtalálását.
Az egyes kategóriáknál egy adott termékre kattintva eljuthat a termék leíró oldalára, ahol minden szükséges információt megtalálnak róla.
A „Kinálatunk” menüpontban elérhető lenyíló menü segítségével könnyen, közvetlenül is elérheti az egyes termékcsoportokat.

A megvásárolni kívánt termékeket a termékleíró oldalakon található „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális süteményes kosárba gyűjtheti. A gomb megnyomásakor annyi darab kerül a dobozba, amennyi a mennyiség mezőben be van állítva (a dobozba teendő mennyiséget a „+” és „–” jelekkel növelheti és csökkentheti, vagy akár be is gépelheti a kívánt számot). Amennyiben a termékhez tartozó “kosárba teszem” gombra többször kattint, a megadott mennyiség többszörösen is bekerül a dobozba, melyről a felső menüsor alatt visszaigazolást olvashat. Ha a dobozban már van termék, annak állapotát a vásárlás végösszegével együtt folyamatosan nyomon követheti a menüsor jobb oldalán. Ha mindent terméket kiválasztott, melyet meg kíván vásárolni, a “Kosár” gombra kattintva jut tovább a vásárlási folyamatban. Megrendelés előtt külön ablakban áttekintheti a doboz tartalmát, a termékek nevét, darabszámát, illetve majdani vásárlása végösszegét. Itt lépésről-lépésre ellenőrizheti, szükség esetén megváltoztathatja rendelése adatait, a vásárolni kívánt termékek mennyiségét. Lehetőség van a termékek eltávolítására is a kosárból. A vásárlás következő lépéseit a “Fizetés” gombra kattintva teheti meg.
Elérhetőségi és számlázási, illetve a belépési adatok megadása
A „Fizetés” gomb megnyomását követően meg kell adnia a rendelés azonosításához, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz szükséges adatait (név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím), a „*”-al jelölt mezők kitöltése kötelező. Fontos, hogy ügyeljen valamennyi megadott (elérhetőségi, számlázási) adat pontosságára.

Szállítási és fizetési módok kiválasztása

További tudnivalók
A Rendelés véglegesítése előtt a felhasználónak egy jelölőnégyzet bejelölésével kell igazolnia, hogy jelen Általános szerződési és felhasználási feltételeket megismerte, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A rendelés a szerződési feltételek megismerése és elfogadása nélkül nem véglegesíthető. A rendelést a „Megrendelés elküldése” gombbal lehet véglegesíteni. A megrendelést a felhasználó által megadott e-mail címen visszaigazoljuk (automatikus e-mailben). Amennyiben ez 1 órán belül nem történik meg, kérjük, jelezze elérhetőségeink valamelyikén.
Felmerülő kérdés esetén, illetve az átvételi időpont egyeztetése céljából telefonon vagy e-mail-ben keressük fel megrendelőinket.
Hiányos, hibás elérhetőségi adatok (e-mail cím és telefonszám) esetén nem tudjuk a Vevővel felvenni a kapcsolatot, és így rendelését nem áll módunkban teljesíteni. A hibásan, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatok miatt keletkező többletköltségek a Vevőt terhelik, az okozott kárért a Vevő felel. A nyilvánvalóan valótlan tartalmú rendelés törlésre kerül.
Amennyiben a megrendelés leadását követően adatbeviteli hibát észlel, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a rendeles@tortakreacio.hu e-mail címen, vagy a +36-70-546-5676 telefonszámon.
Rendelését leadhatja a rendeles@tortakreacio.hu címre küldött e-mailben is, vagy nyitvatartási időben a +36-70-546-5676 telefonszámon.

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Szolgáltató a Webshop használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésekor a személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A Szolgáltató az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára. A Weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
Adatai elérését, törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az ……@tortakreacio.hu e-mail címen. Az adatkezelés időtartama: amíg a Vevő nem kériadatainak törlését. A Webshop oldalain leadott megrendelésekből készült számlák adatai rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
Jelen adatkezelési tájékoztató csak és kizárólag a Szolgáltató által a www.tortakreacio.hu webcímen működtetett Webshop vonatkozásában érvényes. A Szolgáltató akkor sem felelős más weboldalak tartalma és adatkezelése tekintetében, ha azok a www.tortakreacio.hu weboldalon lévő hivatkozásokról érhetőek el.